navigation-menu
Timeline Prisma
De geschiedenis van Prisma

Van Magenta naar Prisma

Prisma bestaat nog maar een net een jaar en nu al heeft het een positieve impact op het dagelijkse werk van ongeveer 500 huisartsen en tientallen HAIO’s in Nederland. De snelle cross-disciplinaire manier van samenwerken verhoogd het werkplezier en heeft daarnaast een veelbelovende effect op het verminderen van onnodige verwijzingen. Prisma groeit dagelijks en krijgt vrijwel vanaf het begin de steun van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Recentelijk heeft ook Secretaris Generaal Erik Gerritsen aangegeven dat het Ministerie van VWS Prisma volledig ondersteunt!

Het idee voor Prisma ontstond in 2017. Ik was toen bijna drie jaar orthopeed, maar na drie jaar als chef de clinique te hebben gewerkt en tien jaar in de zorg’ was het tijd voor een sabbatical. Tijd om na denken over hoe ik zelf zo effectief mogelijk kon werken en tege­lij­ker­tijd het werkplezier kon vergroten. De conclusie die ik destijds trok, was om meer en beter samen te werken met de eerstelijn, beter onderling te communiceren en de technologie te gebruiken om dat proces te ondersteunen. De vorm waarin dat moest gebeuren was een anderhalvelijnscentrum. 

Joost Bruggeman, oprichter van Siilo, liet mij al snel inzien dat in deze tijd van tech­no­lo­gi­sche vernieuwing fysieke ander­hal­ve­lijns­zorg niet de toekomst is. Maar waarom geen virtuele ander­hal­ve­lijns­zorg? Dan los je een heleboel problemen van een fysieke locatie op.” Een terechte opmerking natuurlijk. In maart 2018 begon ik samen met collega’s Hans Bolder en Suzanne Witjes Magenta Tele­Or­tho­pe­die’, virtuele ander­hal­ve­lijns­zorg, via de Siilo app. 

Het idee was om in groepsvorm door huisartsen ingebrachte casuïstiek te bespreken en dat meerdere specialisten hun visie zouden geven met onderbouwing. Door de verschillende perspectieven zou het waardevoller moeten zijn dan een teleconsult. De inzichten en onderbouwing zouden ook voor andere huisartsen (en specialisten niet te vergeten) bruikbaar zijn en door de zoekfunctie konden eerdere gegeven antwoorden gerecycled’ worden. Het doel van deze manier was meer effectiviteit en werkplezier. We zijn nu een jaar, 1600 casus en twaalf nieuwe specialismen verder en aan het concept is nauwelijks gesleuteld. 

Enkele jaren geleden raakte ik geïnspireerd door Chris Oomen, directeur DSW, tijdens een BNR nieuwsdebat in Amsterdam. De samenwerking tussen artsen en verzekeraars kan beter, maar neem als arts zelf ook het initiatief, dan is er veel mogelijk, was zijn advies. Vandaar dat we in september 2018 contact opnamen met Menzis. Enkele dagen later schetsten we samen met Henk Schers, huisarts uit Lent, een pilot van drie maanden. De voorlopige data suggereert dat een substantieel deel van de voorgenomen verwijzingen naar de orthopeed is voorkomen.

Vanwege de veelbelovende data, positieve feedback van huisartsen specialisten en draagvlak onder de andere stakeholders in de zorg zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van een speciale omgeving binnen de Siilo app, op maat gemaakt voor onze manier van werken. Het doel was de software klaar maken voor opschaling en tege­lij­ker­tijd verbeteren van de gebruik­s­er­va­ring. Mei 2019 lanceerden we de nieuwe Prisma software, een applet’ — een losse app of service binnen een bestaande app — en we veranderden definitief van naam: Magenta werd Prisma. 

De focus voor het komende jaar is enerzijds samen met alle stakeholders komen tot borging in de zorg. Daarvoor zullen we meer data moeten verzamelen waarmee we werken richting een passend tarief. Anderzijds willen we regionale samenwerking faciliteren tussen huisartsen en specialisten op het platform en de gebruik­s­er­va­ring nog verder verbeteren.

Let’s move knowledge, not patients.

Paul Koning
Orthopeed en oprichter Prisma

Ook net­werk­ge­nees­kun­de ervaren?

Meld je aan en ontdek of Prisma ook bij jou past.
Aanmelden