navigation-menu
Derk 1500 kb

Interview met huisarts Derk Runhaar

Kan je een korte introductie geven over wie je bent, waar je werkt en wat je interessegebieden zijn?

Sinds 2013 ben ik huisarts en sinds 2017 prak­tijk­hou­der in Oostzaan. Bijna alle vakgebieden binnen de geneeskunde vind ik interessant, daarom ben ik huisarts geworden. Met groeiende interesse volg ik hoe we binnen de geneeskunde ‑zelfs als huisartsen- steeds verder specialiseren, maar daarmee ook de patiënt in steeds kleinere stukjes knippen. Het belang van vaste vertrouwde gezichten voor efficiënte diagnostiek en effectieve therapie lijkt daarmee onder­ge­sneeuwd te raken. Prisma slaat een mooie brug tussen spe­ci­a­lis­ti­sche kennis en vaste vertrouwde gezichten.

Sinds wanneer gebruik je Prisma en hoe heb je er van gehoord?

In 2018 hoorde ik voor het eerst over Prisma, maar toen zaten alle groepen al vol. Begin 2019 hoorde ik dat de palliatieve groep open bleef en heb ik me aangemeld.

Waarom gebruik je Prisma en wat haal jij er vooral uit?

Prisma combineert de voordelen van een verwijsbrief en een telefonisch overleg. Je hebt als huisarts met Prisma de tijd om schriftelijk een gedegen casus te presenteren. Maar ook als specialist heb je de tijd om je goed in te lezen en even na te denken. Aan de telefoon is dat veel lastiger en fout­ge­voe­li­ger. Toch heeft het wel de snelheid van een telefonisch overleg. Vaak binnen een uur komt er antwoord vanuit verschillende invalshoeken. Ook zijn de adviezen vaak opvallend praktisch en bruikbaar in de huisartspraktijk.

Kan je ons vertellen hoe jij Prisma gebruikt en hoe heb je het geïntegreerd in je dagelijkse werk?

Een verwijsbrief is eigenlijk een vraag van de huisarts aan de specialist, hoewel het tegenwoordig vooral als voucher voor vergoeding bij de zorg­ver­ze­ke­raar wordt gebruikt. Toch gaat het om die vraag van de huisarts. Sommige vragen kunnen veel beter beantwoord worden wanneer de specialist de patiënt zelf onderzoekt. Maar dat is niet altijd nodig. Voor elke verwijzing bedenk ik me of deze vraag ook via Prima beantwoord kan worden. Want bij substitutie van 2e naar 1e lijn is voorkomen beter dan genezen. 

Wat zijn voor jou de belangrijkste voordelen van het gebruik van Prisma?

Snelheid, gemak, grondigheid, mul­ti­dis­ci­pli­nair, meerdere meningen tegelijk. Het geeft de eerste lijn een stevige steun in de rug en draagt daarmee erg bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

Je gebruikt Prisma nu een tijdje. Kan je iets vertellen over hoe patiënten reageren?

Ik noem Prisma niet, maar vraag toestemming om hun verhaal anoniem voor te leggen aan een groep specialisten. Patiënten zijn verbaasd dat dat kan en dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven. Het geeft ook extra vertrouwen als patiënten merken dat je niet alles in je eentje probeert op te lossen, maar op tijd hulp inschakelt. 

Prisma is bestaat nu net een jaar en het platform leert iedere dag. Op welke punten kunnen we verbeteren en heb je wensen voor specifiek nieuwe features?

Meer specialismen en thematische mul­ti­dis­ci­pli­nai­re groepen. Ouderenzorg zou bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling zijn. Met klinisch geriaters, internisten en specialisten oude­ren­ge­nees­kun­de die elk een eigen invalshoek hebben.