navigation-menu
Missie

Onze missie is alle huisartsen van Nederland te empoweren met net­werk­ge­nees­kun­de.

Over Prisma

Move knowledge, not patients

Prisma is een app waar huisartsen en medisch specialisten digitaal en cross-disciplinair samenwerken. Prisma bevindt zich op de Siilo app en gebruikt de veilige messaging technologie in een toegewijde omgeving, te vinden onder de Spaces tab’. Prisma is als initiatief gestart in maart 2018 en inmiddels zijn er ruim 700 huisartsen aangesloten. Het werd opgericht in 2018 door Paul Koning, orthopedisch chirurg.

Prisma brengt huisartsen laagdrempelig in contact met medisch spe­ci­a­lis­ti­sche kennis wanneer daar op dat moment behoefte aan is. Huisartsen kunnen in de vorm van een virtueel mee­denk­con­sult’ snel, eenvoudig en gea­no­ni­mi­seerd casuïstiek inbrengen, onafhankelijk van locatie of directe beschik­baar­heid. De beantwoording van virtuele mee­denk­con­sult geeft huisartsen handvatten voor verdere behandeling van de patiënt, het voorkomt onnodige verwijzingen en is in zijn geheel een zelf-lerend systeem.

De beantwoording gebeurt door medisch specialisten in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams. Zij delen hun kennis en geven onderbouwd advies waarbij ze zich zoveel mogelijk verplaatsen in de huisarts. De huisarts krijgt in de meeste gevallen diverse en leerzame antwoorden vanuit verschillende invalshoeken.

Binnen Prisma worden de diverse medisch specialismen ver­te­gen­woor­digd door tegels’, zowel op de app als de webversie (web​.siilo​.com). Achter deze tegels bevindt zich de wall’; hier kan de casuïstiek gepost, gezocht en gelezen worden. Huisartsen kunnen de database raadplegen voor eerdere besproken casuïstiek, maar er kan ook door de medisch specialisten naar verwezen worden wanneer zij recentelijk een vergelijkbare casus hebben beantwoord. 

De eerste versie van deze omgeving werd in mei 2019 gelanceerd. Nieuwe features zullen geleidelijk toegevoegd worden om de digitale samenwerking leuker en effectiever te maken. Naarmate we groeien zullen we regionale samenwerking gaan faciliteren, maar blijven landelijk de kennis delen.

Zorg­ver­ze­ke­raars zijn enthousiast (Menzis) samen met de NZA en het ministerie van VWS. Samen met Menzis als partner zullen we vanaf 2020 onder een nieuwe vorm van bekostiging, het abon­ne­ments­mo­del betaald door de zorg­ver­ze­ke­raar, Prisma gaan opschalen en door­ont­wik­ke­len.

Prisma brengt huisartsen en medisch specialisten samen. Iedere vraag is welkom en wordt gezien als een mogelijkheid om een geweldig onderwijs moment te creëren. Kennis wordt razendsnel en cross-disciplinair gedeeld. Zorg op de juiste plek wordt gecombineerd met empowerment’ van de huisarts. Prisma zet op deze manier de eerste stappen richting netwerkgeneeskunde.

Meer weten over de app?

De veelgestelde vragen vind je op onze vragen-pagina:

Veelgestelde vragen
Timeline Prisma

Ook net­werk­ge­nees­kun­de ervaren?

Meld je aan voor Prisma, dan nemen we contact met je op via email.
Aanmelden