navigation-menu
Over Prisma

Move knowledge, not patients

Prisma is een plek, een platform waar huisartsen en medisch specialisten digitaal en cross-disciplinair samenwerken. Prisma als service bevindt zich op de Siilo app en gebruikt de veilige messaging technologie in een toegewijde omgeving, te vinden onder de Spaces tab’. Prisma is als initiatief gestart in maart 2018 en inmiddels zijn er ruim 550 huisartsen aangesloten. Het werd opgericht in 2019 door Paul Koning, orthopedisch chirurg.

Prisma brengt huisartsen laagdrempelig in contact met medisch spe­ci­a­lis­ti­sche kennis wanneer daar op dat moment behoefte aan is. Huisartsen kunnen in de vorm van een virtueel mee­denk­con­sult’ snel, eenvoudig en gea­no­ni­mi­seerd casuístiek inbrengen, onafhankelijk van locatie of directe beschik­baar­heid. De beantwoording van virtuele mee­denk­con­sult geeft huisartsen handvatten voor verdere behandeling van de patiënt, het voorkomt onnodige verwijzingen en is in zijn geheel een zelf-lerend systeem.

De beantwoording gebeurt door medisch specialisten in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams. Zij delen hun kennis en geven onderbouwd advies waarbij ze zich zoveel mogelijk verplaatsen in de huisarts. De huisarts krijgt in de meeste gevallen diverse en leerzame antwoorden vanuit verschillende invalshoeken.

Binnen Prisma worden de diverse medisch specialismen ver­te­gen­woor­digd door tegels’, zowel op de app als de webversie (web​.siilo​.com). Achter deze tegels bevindt zich de wall’; hier kan de casuïstiek gepost, gezocht en gelezen worden. Huisartsen kunnen de database raadplegen voor eerdere besproken casuistiek, maar er kan ook door de medisch specialisten naar verwezen worden wanneer zij recentelijk een vergelijkbare casus hebben beantwoord. 

De eerste versie van deze omgeving werd in mei 2019 gelanceerd. Nieuwe features zullen geleidelijk toegevoegd worden om de digitale samenwerking leuker en effectiever te maken. In de toekomst zullen meer toepassingen toegevoegd worden om nog beter en plezieriger met elkaar te kunnen samenwerken. Naarmate we groeien zullen we regionale samenwerking faciliteren, maar landelijk de kennis delen.

Zorg­ver­ze­ke­raars zijn enthousiast (Menzis, CZ en Zilveren Kruis/​Achmea) samen met de NZA. We werken toe naar borging in de reguliere zorg en zullen enkele regionale proeven opzetten om data te verzamelen. Hiermee kunnen we toewerken naar een bekos­ti­gings­mo­del zodat Prisma structureel ondersteund kan worden.

Prisma brengt huisartsen en medisch specialisten samen. Iedere vraag is welkom en wordt gezien als een mogelijkheid om een geweldig onderwijs moment te creëren. Kennis wordt razendsnel en cross-disciplinair gedeeld. Zorg op de juiste plek wordt gecombineerd met empowerment’ van de huisarts. Prisma zet op deze manier de eerste stappen richting netwerk geneeskunde.

Meer weten over de app?

De veelgestelde vragen vind je op onze vragen-pagina:

Veelgestelde vragen

De geschiedenis van Prisma

Prisma bestaat nog maar een net een jaar en nu al heeft het een positieve impact op het dagelijkse werk van ongeveer 500 huisartsen en tientallen HAIO’s in Nederland. De snelle cross-disciplinaire manier van samenwerken verhoogd het werkplezier en heeft daarnaast een veelbelovende effect op het verminderen van onnodige verwijzingen. Prisma groeit dagelijks en krijgt vrijwel vanaf het begin de steun van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Recentelijk heeft ook Secretaris Generaal Erik Gerritsen aangegeven dat het Ministerie van VWS Prisma volledig ondersteunt!

Het idee voor Prisma ontstond in 2017. Ik was toen bijna drie jaar orthopeed, maar na drie jaar als chef de clinique te hebben gewerkt en tien jaar in de zorg’ was het tijd voor een sabbatical. Tijd om na denken over hoe ik zelf zo effectief mogelijk kon werken en tege­lij­ker­tijd het werkplezier kon vergroten. De conclusie die ik destijds trok, was om meer en beter samen te werken met de eerstelijn, beter onderling te communiceren en de technologie te gebruiken om dat proces te ondersteunen. De vorm waarin dat moest gebeuren was een anderhalvelijnscentrum. 

Joost Bruggeman, oprichter van Siilo, liet mij al snel inzien dat in deze tijd van tech­no­lo­gi­sche vernieuwing fysieke ander­hal­ve­lijns­zorg niet de toekomst is. Maar waarom geen virtuele ander­hal­ve­lijns­zorg? Dan los je een heleboel problemen van een fysieke locatie op.” Een terechte opmerking natuurlijk. In maart 2018 begon ik samen met collega’s Hans Bolder en Suzanne Witjes Magenta Tele­Or­tho­pe­die’, virtuele ander­hal­ve­lijns­zorg, via de Siilo app. 

Het idee was om in groepsvorm door huisartsen ingebrachte casuïstiek te bespreken en dat meerdere specialisten hun visie zouden geven met onderbouwing. Door de verschillende perspectieven zou het waardevoller moeten zijn dan een teleconsult. De inzichten en onderbouwing zouden ook voor andere huisartsen (en specialisten niet te vergeten) bruikbaar zijn en door de zoekfunctie konden eerdere gegeven antwoorden gerecycled’ worden. Het doel van deze manier was meer effectiviteit en werkplezier. We zijn nu een jaar, 1600 casus en twaalf nieuwe specialismen verder en aan het concept is nauwelijks gesleuteld. 

Enkele jaren geleden raakte ik geïnspireerd door Chris Oomen, directeur DSW, tijdens een BNR nieuwsdebat in Amsterdam. De samenwerking tussen artsen en verzekeraars kan beter, maar neem als arts zelf ook het initiatief, dan is er veel mogelijk, was zijn advies. Vandaar dat we in september 2018 contact opnamen met Menzis. Enkele dagen later schetsten we samen met Henk Schers, huisarts uit Lent, een pilot van drie maanden. De voorlopige data suggereert dat een substantieel deel van de voorgenomen verwijzingen naar de orthopeed is voorkomen.

Vanwege de veelbelovende data, positieve feedback van huisartsen specialisten en draagvlak onder de andere stakeholders in de zorg zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van een speciale omgeving binnen de Siilo app, op maat gemaakt voor onze manier van werken. Het doel was de software klaar maken voor opschaling en tege­lij­ker­tijd verbeteren van de gebruik­s­er­va­ring. Mei 2019 lanceerden we de nieuwe Prisma software, een applet’ — een losse app of service binnen een bestaande app — en we veranderden definitief van naam: Magenta werd Prisma. 

De focus voor het komende jaar is enerzijds samen met alle stakeholders komen tot borging in de zorg. Daarvoor zullen we meer data moeten verzamelen waarmee we werken richting een passend tarief. Anderzijds willen we regionale samenwerking faciliteren tussen huisartsen en specialisten op het platform en de gebruik­s­er­va­ring nog verder verbeteren.

Let’s move knowledge, not patients!

Paul Koning
Orthopeed en oprichter Prisma