navigation-menu
Missie

Onze missie is de huisartsen van Nederland te empoweren met net­werk­ge­nees­kun­de.

Over Prisma

Move knowledge, not patients

Prisma is een netwerk en een community van huisartsen en specialisten die via Siilo digitaal en cross-disciplinair samenwerken. Het doel is zoveel mogelijk kennis te delen met huisartsen om zo onze eerstelijn te verstevigen en patiënten dichter bij huis te helpen. Geïnspireerd door diverse en succesvolle digitale platformen werkt Prisma toe naar een landelijk netwerk van geïntegreerde hubs’ en een ver­goe­dings­sys­teem die kennisdeling en samenwerking beloond. Het is een Nederlands product, maar met internationale ambities. 

The future is already here — it’s just not very evenly distributed. 

-William Gibson

Internet en mobiele technologie zijn onze persoonlijke levens ingrijpend aan het veranderen. Slim ontworpen apps in combinatie met een instant’ en wereldwijd bereik zijn zeer krachtige tools en sommige van deze apps zijn ware game changers’. Whatsapp, Instagram, Twitter, Netflix, Spotify, Youtube en Wikipedia. Allemaal hebben ze op disruptieve wijze veranderd hoe we communiceren, consumeren, informeren, leren, reizen en creëren. Het is de hoogste tijd dat deze oplossingen, deze manieren van denken, hun weg vinden naar de zorg. 

Want de zorg vraagt om een fundamentele upgrade. Het huidige zorgsysteem, gekenmerkt door belemmerende silo’s op elk niveau, gedateerde com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en een ver­goe­dings­sys­te­ma­tiek die onnodige zorg­con­sump­tie stimuleert, loopt tegen haar grenzen aan. De stijgende kosten voor de zorg zijn nu al nauwelijks onder controle te houden en samen met de verdubbeling van de zorgvraag de komende 20 jaar vraagt dit om grote oplossingen. Digitaliseren van bestaande processen is niet voldoende. We hebben een hefboom nodig. Gelukkig heeft iedereen een mobiele telefoon op zak.

Want wat als we alle zorgverleners op een (wereldwijd) netwerk zouden kunnen krijgen? En wat als we het beste van bijvoorbeeld Instagram, Wikipedia en Netflix bij elkaar zouden brengen in een app voor zorg­pro­fes­si­o­nals? Als iedere zorgverlener eenvoudig een vraag kan voorleggen aan een netwerk, waar input gecrowds­our­ced wordt vanuit verschillende invalshoeken, waar de gedeelde kennis wordt opgeslagen in een levende kennisbank en waar het gehele netwerk leert van iedere interactie? En wat als we gaan zoeken naar nieuwe, waar­de­ge­dre­ven vormen van bekostiging voor deze nieuwe manieren van samenwerken? Kunnen we kennisdeling en samenwerken belonen, in plaats van productie? Kunnen we dan de onnodige zorg uit het ziekenhuis houden en ruimte maken’ die we hard nodig gaan hebben?

Deze vragen vormen de uit­gangs­pun­ten voor Prisma. Sinds 2018 brengt Prisma huisartsen en specialisten bij elkaar op een landelijk netwerk. Huisartsen, de context-kenners’, kunnen eenvoudig via de Siilo app een vraag voorleggen aan een netwerk van medisch specialisten, de patroon-herkenners’. Die proberen zo leerzaam mogelijk antwoord te geven vanuit verschillende invalshoeken waardoor huisartsen zelf een antwoord kunnen synthetiseren. Zo verbinden we silo’s en versterken we elkaars kwaliteiten. Zo leert iedereen van iedereen. Zo verstevigen we onze eerstelijn. En zo worden patiënten vaker dichter bij huis geholpen. Dat is waar move knowledge, not patients’ over gaat. 

Prisma is een startup en is onderdeel van, Siilo, zelf ook weer een startup. We werken dus nauw samen. De tweede belangrijke partners zijn de zorg­ver­ze­ke­raars. Met Menzis als koploper hebben we in maart 2020 het abon­ne­ments­mo­del voor Prisma geïn­tro­du­ceerd. Samen met hen werken we nu aan een landelijk netwerk van geïntegreerd hubs’: virtuele regio’s op het landelijk netwerk. CZ doet mee en met hen scouten we nu regio’s en Zilveren Kruis heeft de deuren opgezet. De uitgesproken steun de NZa en VWS hebben hierbij enorm geholpen. Tenslotte, de belangrijkste partners zijn de dokters die Prisma gebruiken en met ons meedenken. De huisartsen die we altijd mogen bellen voor hun mening en feedback en de specialisten die al twee jaar belangeloos advies geven, omdat ze er in geloven. 

De afgelopen twee jaar is met bovenstaande partners de basis gelegd voor een genetwerkte’ manier van samenwerken via de app. Er is een proof of concept. Er is data uit een proef in Lent die heeft aangetoond dat 50% van de initiële verwijzingen naar de orthopeed voorkomen konden worden en huisartsen en specialisten vonden het plezierig om mee te werken. En tenslotte hebben we nu een experimenteel, maar in opzet, waar­de­ge­dre­ven bekos­ti­gings­mo­del. Daarmee is het nu tijd voor opschaling en verbeteren van wat er al staat. We gaan een tweede generatie huisartsen en specialisten verwelkomen op het netwerk. 

We hebben drie jaar gekregen om ons te bewijzen en als we dan slagen, dan zijn we een stukje meer voorbereid op de uitdagingen voor de komende 20 jaar. Zo wil Prisma werken aan haar motto, move knowledge, not patients.’ Ik hoop dat het over drie jaar een breed gedragen gedachtegoed is. 

Paul Koning

Orthopeed en oprichter van Prisma Meer weten over de app?

De veelgestelde vragen vind je op onze vragen-pagina:

Veelgestelde vragen
Timeline Prisma

Ook net­werk­ge­nees­kun­de ervaren?

Meld je aan en ontdek of Prisma ook bij jou past.
Aanmelden