navigation-menu
Prisma
Nieuws

Menzis en Prisma tekenen een overeenkomst voor drie jaar!

Na een boeiende periode van onder­han­de­lin­gen tekenden we tijdens een digitale hand­te­ke­ning­ses­sie een samen­wer­kings­over­een­komst voor de komende drie jaar! Via een abon­ne­ments­mo­del wordt Prisma nu opgeschaald en doorontwikkeld.

Deze overeenkomst is voor mij om vele redenen bijzonder, maar vooral vanwege het signaal dat Menzis hiermee afgeeft: digitale en/​of nieuwe vormen van zorg (bijv. net­werk­ge­nees­kun­de’) vragen om het verkennen van nieuwe vormen van bekostiging. Met dit abon­ne­ments­mo­del laat Menzis het traditionele P maal Q’ denken een beetje los en wij kunnen kennisdeling en samenwerking gaan vergoeden, in plaats van alleen productie. 

Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met, en trots op, dit partnership en kijken ernaar uit om bovenstaande in de komende drie jaar verder uit te werken en, natuurlijk, te evalueren. Dank Thomas en Martin voor jullie energie en meedenken en alle andere betrokkenen bij Menzis voor het vertrouwen, in het bijzonder Stanley en uiteraard Joris. 🙏

Dank Arvind en iedereen bij Siilo die hieraan heeft meegewerkt. 

Meer over Prisma