navigation-menu
Neurologie
Specialismen

Start virtuele meedenkconsult neurologie

En het neu­ro­lo­gie­team is direct compleet met zes neurologen, een neurochirurg, een neu­r­o­ra­dio­loog en orthopeed. 

Door huisarts Meggy Hurenkamp begon het balletje te rollen. Via haar komt Ladbon Khajeh, neuroloog in Zuyderland, locatie Sittard en Heerlen. Zijn interesses liggen bij vasculaire neurologie, KNF, wervelkolom en slaap. Ladbon zelf enthou­si­as­meer­de zijn directe collega Oliver Gerlach. De aan­dachts­ge­bie­den van Oliver zijn MS, hoofdpijn en algemene neurologie. 

Via orthopeed Kasper Bernardt komen Marjolein Lucas en Jurgen Piet. Marjolein is 5e jaar AIOS neurologie in het AMC en heeft als inte­res­se­ge­bied neuroinfectie en bewe­gings­stoor­nis­sen. Jurgen werkt in het OLVG Amsterdam en ZMC Zaandam. Hij is gepromoveerd op bacteriële meningitis. Beiden het Ron van Oosterhout, ook neuroloog in het OLVG betrokken. Naast algemene neurologie richt Ron zit op hoofdpijn. Uit het AMC komt Vincent Odekerken, hij is als neuroloog bezig met bewe­gings­stoor­nis­sen en neuro-oftalmologie. Daarnaast is hij opleider en schrijft onder andere het nieuwe leerboek neurologie. 

Neu­r­o­ra­dio­loog Carolien Toxopeus verzorgt samen met neurochirurg Eelke Bos het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re karakter. Carolien werkt in het OLVG en is gepromoveerd op de ziekte van Parkinson. Eelke is gespe­ci­a­li­seerd in neuro-oncologie en wer­vel­ko­lom­chi­rur­gie. Een geweldig team!