navigation-menu
Nieuws

Visie 2020

Prisma ondergaat deze week een grote verandering en deze release verdient daarom een uitgebreidere uitleg dan normaal. We nemen de volgende stap richting net­werk­ge­nees­kun­de door onze eigen digitale silo’s te gaan verlaten. We combineren deze release met het publiceren van onze visie voor 2020

We hebben het vaak over de silo’s in de zorg. De orde en structuur van deze silo’s maken ons zorgsysteem bijzonder efficiënt, maar de com­par­ti­men­ta­li­sa­tie kent een grote keerzijde. De verspreiding van kennis wordt beperkt, communicatie is soms tijdrovend of moeizaam en patiënten verplaatsen zich van loket naar loket. Prisma richt zich volledig op het verbinden van twee grote silo’s: de huis­art­sen­zorg en de medisch specialistische zorg.

Van idee > chatgroep > tegels

Prisma begon in 2018 als een chatgroep in Siilo met zeven huisartsen en drie orthopeden. Binnen een jaar explodeerde dit experiment tot 10 specialismen en meer dan 500 actieve huisartsen. Met alleen al de chatgroepen konden we aantonen dat fysieke nabijheid geen voorwaarde is voor een goede samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn.

Hoewel effectief, deze groepen werden uiteindelijk overweldigend: te veel berichten, te veel notificaties en te weinig structuur. Het werd tijd voor een upgrade en een toegewijde omgeving. Prisma ging live met al haar kleurrijke tegels in 2019. De tegels gaven structuur, het bevrijdde’ de chatomgeving en huisartsen werden niet meer gebombardeerd met notificaties.

Prisma vandaag

De specialisten van Prisma hebben vandaag bij elkaar 1200 jaar ervaring en samen zien zij meer dan 5000 patiënten per week in hun praktijk. Omgerekend betekent dat een onvoor­stel­baar totaal van 250 miljoen pati­ën­ten­con­tac­ten. Beeld je eens in, al die lessen, al die opgedane kennis en al die collectieve ervaring — binnen handbereik van de huisarts, daar waar de zorg meestal begint. Wij noemen Prisma onze ever-updating brain library’. Het vertaalt helaas niet zo fraai 😉

Prisma tegels en filter4

De toekomst

Onze visie 2020 is ambitieus. We borduren voort op waar we mee begonnen zijn, maar er is een nieuwe fase aangebroken waarin we ook steeds sneller stappen gaan maken. Als onderdeel van een driejarenplan lichten we onze visie voor dit jaar, 2020, graag toe.

Move knowledge — op een centrale plek
De kleurrijke tegels waren een grote verbetering ten opzichte van de chatgroepen, maar het blijven digitale silo’s die we nu juist proberen verbinden. Daarom brengt onze nieuwste versie van Prisma alle kennis, ervaring en uitdagende consulten van huisartsen en specialisten samen in één centrale omgeving: een plek waar iedereen kan samenwerken en samen leren. Plaatste je tot nu een consult in een tegel, bij een specialisme, nu tag’ je de casus met het relevante specialisme. 

Move knowledge — op schaal
Met iedere nieuwe deelnemer neemt onze collectieve kennis en ervaring toe. Van dit netwerkeffect willen we iedereen laten profiteren. Dat is waarom we huisartsen en specialisten zullen blijven toevoegen aan het Prisma netwerk. Tege­lij­ker­tijd blijven we streven naar een betere gebruik­s­er­va­ring en het slimmer inzetten van onze alsmaar groeiende kennisbank. Hiervoor zijn partnerships met zorg­ver­ze­ke­raars zoals Menzis cruciaal.

Move knowledge — in de regio
Naarmate Prisma groeit zullen er organisch regio’s ontstaan met een hogere dichtheid van huisartsen en specialisten. Wij gaan deze regio’s zichbaar met elkaar in contact brengen. Samenwerken in deze geïntegreerde hubs’ brengt de voordelen van regio­spe­ci­fie­ke kennis, terwijl we tege­lij­ker­tijd blijven optimaliseren voor antwoorden en perspectieven vanuit elke hoek van het landelijke netwerk.

Move knowledge — Op jouw manier
Iedereen werkt anders op Prisma. Dus in plaats van een one-size-fits-all oplossing, kan je straks jouw digitale werkruimte aanpassen aan jouw eigen workflow. Kies straks (nog niet deze versie) bijvoorbeeld de specialismen die je wilt volgen, volg een individuele casus en stel de notificaties in naar jouw voorkeur. In mijn consulten’ blijf je op de hoogte van alle voor jou relevante consulten.

Tot slot

Met de aanstaande release van Prisma maken we echt een grote sprong om de weg voor te bereiden op bovenstaande ambities. Dit wordt een proces met hobbels en voor sommigen is deze update ook ongetwijfeld wennen. We nemen nu bewust deze — misschien wat onge­mak­ke­lij­ke — stap om ons geleidelijk te bevrijden van onze tijdelijke digitale silo’s en werken toe naar een meer genetwerkte versie van Prisma.

Feedback is blijft hiervoor essentieel. Daarom zijn we zo dankbaar dat we regelmatig wensen en suggesties ontvangen. Hierdoor transformeert Prisma in een gedeeld initiatief met ook een gedeelde verantwoordelijkheid.

Ik kijk er ontzettend naar uit om aan het einde van jaar te reflecteren hoe ver met elkaar zijn we zijn gekomen. 

Groet, Paul