navigation-menu
Specialismen

Start virtuele mee­denk­con­sult voor MDL

Tege­lij­ker­tijd met de lancering van nieuwe omgeving van Prisma begin mei is ook het virtuele mee­denk­con­sult voor MDL gestart.

MDL arts Ruud Schrauwen hielp al mee bij Interne geneeskunde, maar samen met nieuwe MDL artsen Sanne van der Wiel, Geert Bulte en Parweez Koehestanie heeft MDL een eigen omgeving gekregen. Internist Sanne Sanavro en reumatoloog Deborah van der Stoep vullen het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re team verder aan. Ken je onder­wijs­min­ded GE chirurgen, dan horen we dat graag. Ruud Schrauwen en Geert Bulte blijven trouwens meekijken onderdeel van het interne geneeskunde team. 

Verder kunnen we meedelen dat het ons doel is om in 2019 voor minstens vijftien specialismen het virtuele mee­denk­con­sult te kunnen aanbieden. We verwachten dat begin juni het eerst volgende team bijna klaar staat en dat is neurologie!

Overzicht Prisma-specialisten