navigation-menu
Specialismen

Start mee­denk­con­sult oogheelkunde

Ruud van der Pol benaderde Lidy Hartman en Hans Scheenloop en met zijn vieren bespreken we Prisma en digitale oogzorg’. Genoeg hobbels en belemmeringen zonder spleetlamp opnames, maar genoeg mogelijkheden om te beginnen! Ik stel het team graag voor. 

Ruud van der Pol is zelf oogarts in het Alrijne ziekenhuis, oud opleider en verbonden aan het Boerhaave instituut en de Eye Academy dat onderwijs biedt en zich speciaal richt op ander­hal­ve­lijns oogzorg en onderwijs op maat. 

Lidy Hartman is oogarts in het Amphia ziekenhuis in heeft een speciale interesse in de ziekte van Graves, waarvoor ze veel samenwerkt met de kaakchirurg en endocrinoloog. 

Het derde teamlid is Hans Scheenloop. Hij is verbonden aan het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en heeft zich verdiept in echografie, medische retina en strabisme. 

Een mooi team om mee te starten, maar we zullen ongetwijfeld uitbreiden. Prisma endocrinoloog Titia Vriesendorp sluit in ieder geval gelijk aan.